بانی فیلم نخستین روزنامه ی سینمای ایران و یک سایت خبری تحلیلی سینماییی است که به موضوعات نمایشی و هنری دیگری، از جمله تلویزیون،تئاتر،موسیقی،نقاشی نیز میپردازد و از سال ۱۳۸۲ تا کنون همراه مخاطبان خود بوده است. صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر : مسعود داوودی
پشتیبانی